2023-02-09

En avslutningskonferens som blickade framåt

I 18 månader har sju skånska kommuner arbetat för att införa Säker digital kommunikation och att publicera och använda Öppna data i sina verksamheter. Nu har samverkansprojektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) gått i mål.

Den 31 januari bjöd samverkansprojektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) in till avslutningskonferens. Med finansiering av Europeiska Regionalfonden har elva skånska aktörer arbetat för att utveckla två områden: Säker digital kommunikation (SDK) och Öppna data. I delprojektet SDK har fokus varit på att stötta skånska kommuner att ansluta sig till Ineras tjänst för säkrare hantering av känslig och sekretessbelagd information. Kommunerna som ingått i projektet är Tomelilla, Landskrona, Malmö, Simrishamn och Helsingborg, där Helsingborg är den första skånska kommunen att ansluta till produktionsmiljön. Förhoppningen är att SDK ska minska beroendet av fax och brev, minska risken att känslig information sprids till obehöriga, generera snabbare handläggning och beslut samt öka spårbarheten.

– Kraften i kommuner som jobbar tillsammans är fantastisk att se. Den kunskapen som många kommuner tar fram för sig själva i sin verksamhet har genom S2i2-projektet fått möjlighet att spridas till andra kommuner så det blir tillgängligt för fler, berättar Anna Gillquist, projektledare för S2i2-projektet.

Förhoppning om fortsättning

Avslutningskonferensen inleddes av talare från DIGG, Inera, RISE och Internetstiftelsen. Bland annat presenterades visionen för Sveriges digitala infrastruktur och exempel på hur datadriven utveckling kan bidra med såväl vardagsnytta som att vara nyckel till att lösa klimatutmaningarna. Under eftermiddagen gick Inera och DIGG igenom status för SDK på nationell nivå och Region Skåne och Arbetsförmedlingen delgav erfarenheter av sina SDK-resor.

Det 1,5-åriga EU-projektet går nu mot sitt slut, men förhoppningen om ett fortsatt arbete lever starkt.

– Vi hoppas på en fortsättning i någon form för att få alla Skånes 33 kommuner att komma i gång med användandet av både SDK och Öppna data. Det finns jättemycket att göra framåt, avslutar Anna Gillquist.

 


Vill din kommun komma i gång med er SDK-resa? På SDK-projektets hemsida kan du hitta stödmaterial som tagits fram inom ramen för projektet, som bland annat en steg-för-steg-guide i hur ni går till väga för att införa SDK i er organisation. 

Läs mer om delprojektet SDK här.
Läs mer om S2i2-projekten här.
Se en inspelning av förmiddagen här och eftermiddagen här.