2021-12-03

Flera fördelar med gemensamma upphandlingar

Varför görs egentligen upphandlingar och vad är syftet med att göra dem i samverkan? Jan Stormstege är tillförordnad upphandlingsansvarig på Skånes Kommuner och hjälper till att reda ut hur det ligger till.

– Upphandlingar görs för att det finns ett reellt behov av något, till exempel tjänster, hjälpmedel eller IT-/tekniska system. Det handlar alltså om att tillgodose särskilda behov, säger Jan Stormstege. 

Upphandlingsprocesser fungerar som cykler – när en upphandling är färdig, påbörjas en annan. Allt arbete förankras hos medlemskommunerna, både hos förtroendevalda och tjänstepersoner. Skånes Kommuner för en löpande dialog med kommunerna för att identifiera behov och om det finns intresse för att genomföra en upphandling. För att Skånes Kommuner ska kunna inleda en upphandling, måste det finnas ett uppdrag från kommunerna att göra den. 

Olika upphandlingsområden 

– I dag har vi bland annat uppdrag att göra upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, handledning samt vård och omsorg. Inom vård- och omsorgsupphandlingar är det inte bara de skånska kommunerna som ingår, utan även kommuner i Kronoberg och Halland. Totalt blir det 46 kommuner tillsammans, säger Jan Stormstege. 

Om kommunerna är intresserade av upphandlingen får Skånes Kommuner en fullmakt som ger mandat att påbörja upphandlingen och samtidigt förbinder sig kommunerna att använda avtalen som upphandlas. Det finns också juridiska principer att ta hänsyn till. 

– Som offentlig verksamhet måste vi säkerställa att inköpen har skett inom lagen för offentlig upphandling, LOU. Lagen består av grundläggande principer, bland annat likabehandling, att alla leverantörer ska få samma förutsättningar att lämna anbud på det som upphandlas och att det ska finnas en transparens genom hela processen, säger Jan Stormstege. 

Skapa mervärde 

– Skånes Kommuner ägs av sina medlemskommuner, det vill säga de 33 skånska kommunerna. Ett av förbundets uppdrag är att skapa värde för 33 kommuner. Det gör vi till exempel genom gemensamma upphandlingar som skapar mervärde för kommunerna i Skåne och dess invånare, säger Jan Stormstege.  

– Dessutom är vi starkare tillsammans. I stället för att varje kommun gör enskilda upphandlingar, har vi nu större påverkanskraft. Upphandlingarna som Skånes Kommuner gör är administrativt tunga och därför är det mer effektivt att vi gör dem än om varje kommun skulle göra det själv, säger Jan Stormstege. 

Säkerställa kvalitet 

Det prioriterade resultatet med upphandlingarna är att bidra till kostnadseffektivisering. Utöver det är det också viktigt att säkerställa kvaliteten inom samtliga upphandlade områden. Kvalitet kan exempelvis handla om att personalen i upphandlade hem för vård och omsorg ska ha rätt kompetens och att de har rätt bemanning. 

– Vi jobbar hela tiden med att effektivisera upphandlingsarbetet och vi lär oss kontinuerligt av alla upphandlingar vi gör, avslutar Jan Stormstege. 

Läs mer om hur Skånes Kommuner arbetar med upphandlingar här.