2023-05-05

Förbundsmötet 2023

Idag hölls förbundsmötet 2023 och Skånes Kommuners styrelse för mandatperioden 2023-2027 valdes. 149 representanter från våra 33 medlemskommuner var inbjudna till dagen.

Samtliga beslut under mötet fattades enligt förslagen till beslut och vi har nu en ny styrelse på plats. Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter samt 5 ersättare och ser ut som nedan.

Ordinarie ledamöter: Ordförande Patrik Åberg (M) Östra Göinge, 1:a vice ordförande Johan Andersson (S) Eslöv, 2:a vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Svalöv, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Malmö, Anders Almgren (S) Lund, Christian Orsing (M) Helsingborg, Camilla Palm (M) Kristianstad, Lars Nyander (S) Ängelholm, Filip Persson (SD) Bromölla, Lena Wallentheim (S) Hässleholm, Carina Wutzler (M) Vellinge, André af Geijerstam (SD) Sjöbo, Erik Lundström (KD) Trelleborg.

Ersättare: Mattias Andersson (SD) Trelleborg, Angela Everbäck (MP) Vellinge, EmmaLina Johansson (V) Malmö, Philip Sandberg (L) Lund, Sara Ripa (C) Svedala.

Utöver styrelsen valdes ny valberedning och nya revisorer samt att årsredovisning för 2021 och 2022 presenterades och godkändes av mötet.

Dagordning och handlingar hittar du här.

Lyssna till Skånes Kommuners nya presidium: Ordförande Patric Åberg (M), Östra Göinge, 1:a vice ordförande Johan Andersson (S), Eslövs kommun, och 2:a vice ordförande Teddy Nilsson (SD) från Svalövs kommun.