2021-02-22

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

I de skånska kommunerna har användningen av NPÖ (Nationell patientöversikt) fördubblats sedan 2018. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Korrekt information om patienten i alla led av vård- och omsorgsprocessen är viktigt för en personcentrerad, patientsäker och trygg vård. Nationell patientöversikt (NPÖ) är nyckeln till detta. Samtliga skånska kommuner är anslutna till NPÖ. 2018 hade de skånska kommunerna tillsammans gjort strax över 49 000 slagningar i NPÖ. 2020 hade mer än 102 000 slagningar gjorts. En slagning är när någon läser i NPÖ. Varje gång någon läser så skapas en logg som patienten har rätt att ta del av.

– Att användningen har fördubblats på bara två år ser vi som väldigt positivt. Den ökande trenden har dessutom varit extra tydlig under hösten, vilket tyder på ett stort behov av att använda NPÖ ännu mer i kommunerna, säger Ottie Andersson, tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner.

– Förutom att det är ett patientsäkert verktyg så ökar det även effektiviteten för bland annat sjuksköterskorna. Innan fick du som sjuksköterska ringa runt till sjukhus eller vårdcentraler för att få fram patientinformation. Idag finns den informationen i NPÖ, säger Anna-Lena Fällman, Strateg på Skånes Kommuner.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera

NPÖ ger en helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård och omsorg. Dessutom minskar både kostnader och tidskrävande dubbelarbete. NPÖ ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet till en bättre planering och för patienten går det att ta del av journalinformation som registrerats hos regioner, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

Eftersom viktig information finns tillgänglig i andra vårdgivares journalsystem minskar administrativ tid som idag läggs på att ringa, söka och beställa kopior av information.

– Ju fler organisationer som visar information i NPÖ, ju större blir nyttan med tjänsten, avslutar Ottie Andersson med att säga.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta Anna-Lena Fällman eller Ottie Andersson.

Läs mer om NPÖ på Skånes Kommuners webbplats.