2021-10-14

FoU Skola firar 10 år

När de nya skolreformerna kom 2011, skapade Skånes Kommuner “FoU Skola”. FoU står för forskning och utveckling och innebär att den svenska skolan ska ha en likvärdig utbildning för alla barn, elever och studenter på vetenskaplig grund. Med vetenskaplig grund menas att undervisningen ska baseras på kunskap från vetenskapliga studier och forskning.

– Att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen handlar mycket om att pröva och ompröva sitt arbetssätt. Det kan handla om att läsa och ta del av vad och hur andra har gjort och att förhandla den kunskapen för att utforma undervisning och organisation inom skola så att det fungerar ännu bättre, säger Malin Bardenstam som är vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner.  

Historiskt sett har läraryrket varit lite av ett ensamyrke där man är en person som undervisar för en klass, men ett gemensamt arbete med skola på vetenskaplig grund kan ge andra förutsättningar att arbeta med undervisning. Efter reformen kring skola på vetenskaplig grund har arbetssätten förändrats inom skolan.  

– FoU Skola vill möjliggöra för fler erfarenhetsutbyten och vill ge flera olika perspektiv på utbildning på vetenskaplig grund. Det ger nya perspektiv på det man arbetar med inom skola, säger Malin Bardenstam. 

I dag ingår de 33 skånska kommunerna och Sölvesborg i FoU Skola.  Målet är att arbetet i FoU Skola ska vara brobyggande mellan forskning och skola. För att göra detta anordnas olika seminarier, utbildningar och konferenser med olika teman för verksamma inom skolan. Det anordnas även olika regionala rektorsnätverk som fungerar som en plattform för samarbete där rektorer kan dela med sig av olika erfarenheter och läsa och diskutera tillsammans utifrån vetenskaplig forskning om skola. 

– Våra olika teman tas fram i samarbete med rektorerna ute i kommunerna. Det gör att de som arbetar i kommunerna får möjlighet att fördjupa sig och få fler vetenskapliga perspektiv kring områden som de själva ser som viktigt för sina verksamheter, säger Malin Bardenstam.  

Just nu finns det ett rektorsnätverk för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt ett för grundsärskola och gymnasiesärskola. Ett nytt nätverk är också på gång för förskolans rektorer. 

FoU Skola är även en del av den lokala samordningsgrupp för ULF-avtalet som har funnits sedan 2017. Gruppens uppgift är att vara ett forum för en regional diskussion om kommunernas och lärosätenas behov, utmaningar och möjligheter inom ramen för ULF. FoU Skolas uppdrag är också att sprida kunskap om försöksverksamhetens arbete.   

– I år är det tio år sedan FoU Skola startades och sedan de nya skolreformerna kom har det gått att se en del förändringar kring själva kulturen i skolan. Bland annat har man kunnat se att ensamkulturen som tidigare funnits bland lärare har minskat och att det i dag finns ett större samarbete inom skola. Det finns fortfarande mer att arbeta med och därför är det så bra att FoU Skola finns för att hålla diskussionen mellan skola, kommun och lärosäten och forskning levande. Samarbetet om en skola på vetenskaplig grund fortsätter, säger Malin Bardenstam. 

Läs mer om FoU Skola här.