2023-05-31

FoU Skolas rektorsnätverk fortsätter

Sedan 2017 har FoU Skola erbjudit nätverksträffar för rektorer i Skåne där vetenskaplig kunskap, ledarskapsutveckling och kollegialt lärande står i fokus. Nu är anmälan öppen för ytterligare ett år av regional samverkan rektorer emellan.

I 12 år har FoU Skola arbetat för likvärdig utbildning med undervisning på vetenskaplig grund. En del i arbetet har varit att erbjuda rektorer i Skånes kommuner ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, med ökad kompetensutveckling i skolan som följd. För sjätte året i rad ges nu rektorer i Skåne möjlighet att delta i något av FoU Skolas tre rektorsnätverk; nätverket för rektorer inom grundskola, gymnasieskola och komvux, inom anpassad grund- och gymnasieskola samt ett för förskola.

– Tanken med nätverken är att rektorer ska få ta del av en större vetenskaplig kunskap om aktuella frågor för utbildning såväl som för sitt ledarskap. Det främsta syftet är att erbjuda en plattform för samverkan, kollegialt lärande och inspiration, berättar Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare för FoU Skola hos Skånes Kommuner.

Utgår från egna verksamhetens behov

Genom nätverket får deltagande rektorer ta del av ett genomtänkt förberedelsematerial, olika forskningsperspektiv och kritiska frågor att diskutera ihop med andra rektorer i Skåne. Temat för träffarna vilar alltid på vetenskaplig grund och deltagarna själva får vara med och utforma innehållet.

– I nätverket finns det möjlighet att utgå från den egna verksamheten kring vad man tycker är mest aktuellt eller vad man behöver mer kunskap om. Man får gärna komma med egna förslag, berättar Malin Bardenstam.

Några av de teman som kommer lyftas under kommande läsårs nätverksträffar är pedagogiskt ledarskap och skolutveckling, flerstämmig undervisning, undervisningskvalitet, praktik och forskning.

– Våra utvärderingar visar på att nätverken är väldigt uppskattade av deltagande rektorer. Det har bland annat lyfts att de kritiska frågeställningar som tas upp på träffarna väcker frågor kring ens eget arbete på hemmaplan, säger Malin Bardenstam.

Nu är anmälan öppen inför nästa läsårs rektorsnätverk. Välkommen med din anmälan senast den 7 augusti.  

Utdrag från utvärderingar av FoU Skolas rektorsnätverksträffar

”Intressant och givande. Både att få ta till sig ett internationellt perspektiv genom föreläsningen men också att få diskutera och göra lokala jämförelser under gruppdiskussioner.”

”Som vanligt bra föreläsning/föreläsare och alltid nyttigt att få nätverka så vi kan ta del av varandras verksamheter och förutsättningar för att bidra till mer likvärdighet”.

”Jag tar med mig mycket tankar. Bland annat för arbetet med min egen analys kring tillit i vår organisation samt i mitt rektorsuppdrag. Bra litteratur och problematisering i föreläsning.”

 

Läs mer om FoU Skola rektorsnätverk här.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare