2022-04-28

Jenny Lindström Karlkvist ny ekonomi/IT-chef på Skånes Kommuner

Jenny Lindström Karlkvist blir ny ekonomi/IT-chef på Skånes Kommuner. Jenny har gedigen erfarenhet som ekonomichef från bland annat Stockholms stad och Huddinge kommun. Med sig i bagaget har Jenny också med sig en färsk masterutbildning med inriktning på organisatoriskt och kollektivt lärande på arbetsplatser.

Det är spännande med ett brett uppdrag i en organisation som Skånes Kommuner, som vill förändras, utvecklas och gå framåt. Jag tror att samverkan och goda villkor för lärande mellan kollegor, grupper och organisationer skapar förutsättningar för högre kvalitet och effektiviseringar i verksamheter, säger Jenny Lindström Karlkvist, tillträdande ekonomi/IT-chef på Skånes Kommuner.

Ekonomi/ IT-chef är en ny tjänst på Skånes Kommuner där Jenny som tillträder kommer att få en nyckelposition i verksamheten. Att driva och samordna det strategiska nätverket för kommunalekonomiska frågor är högt på agendan samt att skapa genomförandekraft i de politiskt utpekade inriktningarna. IT och upphandling faller också inom Jennys ansvarsområden. Inom upphandlingsområdet har Skånes Kommuner ett ansvar att bidra till kostnadseffektivisering och säkerställning av kvalitet inom de upphandlingar som förbundet genomför för de skånska kommunerna.

Vi välkomnar Jenny till Skånes Kommuner där vi varje dag arbetar för ett sammanhållet Skåne och värde för de 33 skånska kommunerna. Jennys gedigna erfarenhet av ekonomi som styrmedel är en viktig pusselbit i det uppdrag vi tillsammans med våra medlemmar fokuserar på – samhällsutvecklingsuppdraget. Med Jennys pedagogiska och seniora erfarenhet kommer vi att kunna skapa genomförandekraft i våra politiska inriktningar, säger Nina Mårtensson, förbundsdirektör.

Ekonomi/IT-chef rapporterar till förbundsdirektören och ingår i ledningsgruppen vars uppdrag är att leda och samordna kansliets arbete i syfte att utveckla förbundet.

Jenny tillträder sin tjänst den 1 juni.

Kontaktuppgifter:

Nina Mårtensson, förbundsdirektör, 072-885 47 71

Jenny Lindström Karlkvist, tillträdande ekonomi- och IT-chef, 070-512 52 92


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör