2024-03-07

Lärare och skolledare samlades i Svedala för release av Syntes23

Fredrik Aksell, utbildningschef i Svedala kommun, välkomnade deltagarna till Aggarpshallen i Svedala för releasen av Syntes23. Över 80 lärare och skolledare från Skåne deltog för att presentera utvecklingsartiklar från föregående års skolutvecklingskonferens i Landskrona och för att kickstarta för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025 som även den hålls i Svedala.

Konferensen, organiserad av FoU Skola hos Skånes Kommuner i samarbete med Svedala kommun, är en plats för lärande och reflektion. Deltagarna delade sina kunskaper och diskuterade skolutveckling på vetenskaplig grund.

Under konferensen presenterades utvecklingsartiklarna och deltagarna fick dela med sig och ta del av varandras projekt för att berika sin egen undervisning.

Dagen avslutades med en blick mot nästa år då deltagarna välkomnas tillbaka till Svedala för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025 där samtalen om skolutveckling fortsätter.

Lärarnas skolutvecklingskonferens och Syntes är ett återkommande event som samlar lärare, förskollärare och skolledare från Skåne för att främja samarbete mellan forskning och praktik. FoU Skola arrangerar konferensen vartannat år tillsammans med en värdkommun och konferensen är en plattform för att diskutera utmaningar och presentera lösningar.

Klicka för att läsa mer om Lärarnas skolutvecklingskonferens och för att ta del av Syntes23!


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare