2023-08-22

Mycket glädje när Årets Vård- och omsorgsambassadörer gratulerades

Emma Skog och Calle från Ängelholms kommun är Årets Vård- och omsorgsambassadörer. Det är ett nytt pris som delades ut för första gången i år. Vi mötte och firade två överraskade och glada ambassadörer på Sesamgården i Ängelholm.

Emma och Calle trodde att de var på ett vanligt möte så förvåningen syntes i deras ansikten när delegationen bestående av ordförande från omsorgsnämnden, deras chefer och representanter från Skånes Kommuner och Region Skåne kom in i rummet med blommor och tårta för att gratulera dem.

Vi såg att det kom personer med blommor genom fönstret och tänkte vad roligt, det är säkert en brukare som fyller år!” skrattar Calle som är Vård- och omsorgsambassadör på funktionsstödsavdelningen i Ängelholms kommun.

Vinnarna Calle och Emma tillsammans med alla som var med och delade ut pris.

Emma och Calle har arbetat som ambassadörer tillsammans länge och de kände snabbt att de fungerade bra ihop som ett team och att det verkligen underlättar att vara två personer. En stor del av deras uppdrag är att träffa olika människor för att prata och berätta om de olika yrkena som finns inom vård och omsorg. De är ute i skolor och berättar, står på mässor och andra typer av arrangemang för att höja intresset, kunskapen och statusen kring att jobba inom vård och omsorg.

Regionalt har Vård- och omsorgscollege Skåne tagit fram nytt material som ska underlätta för ambassadörerna i detta arbete och med i arbetsgruppen har givetvis både Emma och Calle varit.

Vi ser fram emot att kunna börja arbeta med det här materialet för det underlättar verkligen att ha ett så pedagogiskt och visuellt stöd när vi är ute och träffar människor” säger Emma som också är Vård- och omsorgsambassadör i Ängelholms kommun.

Engagemanget och glädjen för uppdraget lyser verkligen igenom när Emma och Calle berättar om vad de har gjort och inte minst vad de ser fram emot att göra. I nomineringen till priset märks att det inte bara är vi i rummet som känner av detta engagemang:

Nomineringen:
Genom sitt engagemang, sin glädje och sitt driv entusiasmerar och lockar dem både de som är nyfikna och de som är skeptiska till att söka till funktionsstöd. Utifrån sin yrkesstolthet representerar dem yrket på bästa sätt och lockar fler att söka till oss. Genom sin personlighet, drivkraft, glädje, entusiasm och driv. Emma och Calle är personer man blir glad av, som man lyssnar till, som man vill hänga med och följa. De har tagit fram egna utbildningar och föreläsningspaket och är ute på skolor och pratar om hur det är att jobba inom funktionsstöd exempelvis. Jobbar mycket med Instagram och storytelling. Deltar på mässor och olika sammankomster där studenter finns.

Stort grattis till Emma och Calle och tack för ert fantastiska arbete!

Calle och Emma vid ett bord när nomineringen lästes upp.

Priset som Årets Vård- och omsorgsambassadörer är nytt för i år och instiftades för att uppmärksamma den mycket viktiga rollen som Vård- och omsorgsambassadörer. Det är ambassadörerna som med sitt engagemang och arbete skapar uppmärksamhet och sprider kunskap om vård- och omsorgsyrkena.


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare