2024-02-15

NPÖ förstärker informationsförsörjning mellan barnhälsovården och elevhälsan, i nutid och för framtid

Under en tid har Skånes Kommuner genom Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa arbetat för att integrera elevhälsans hälso- och sjukvård inom den kommunala elevhälsan som konsument i Nationell patientöversikt (NPÖ). Konsument innebär att verksamheterna kan ta del av information från NPÖ. Det finns betydande fördelar med att vara konsument i NPÖ. Informationsflödet från den regionala hälso- och sjukvården passerar vanligtvis genom NPÖ, vilket gör det till ett naturligt steg för elevhälsans hälso- och sjukvård att ansluta sig till NPÖ och dra nytta av det redan befintliga informationsflödet.

Elevhälsans hälso- och sjukvård i Kristianstads kommun är redan konsument av information från NPÖ och de ser många och stora fördelar, särskilt när det gäller att få tillgång till viktig information om elever. Både Malmö och Lomma har påbörjat implementering av NPÖ i sina elevhälsoverksamheter.

För att underlätta för kommande elevhälsoverksamheter har Johanna Emilsson från Kristianstads kommun sammanställt relevanta aktörer och områden som behöver kontaktas eller där det behöver tas ställning i olika frågor. Beskrivningen kan inte vara heltäckande då verksamhetsbehovet kan skilja sig åt, men den kan vara till hjälp på vägen. Kristianstads kommun har upphandlat journalsystemet Prorenata. Skånes Kommuner har varit i kontakt med CGM, som är leverantör av journalsystemet PMO, och säkerställt att anslutning till NPÖ också kan möjliggöras genom deras system.

Juridiska frågor

Det finns juridiska aspekter att beakta. För att få tillgång till information från NPÖ krävs en vårdkontakt, samtycke och informationen måste vara relevant för vården. Vårdkontakt har vi definierat som uppdrag från elevhälsoteamet (EHT), vårdnadshavare eller elev. Vi använder en mall i Prorenata för att dokumentera bakgrund/syfte med att vi vill få tillgång till information i NPÖ samt om samtycke finns eller ej. När det gäller samtycke så accepterar vi antingen en vårdnadshavare eller elev, utifrån ålder och mognad på eleven.

SITHS

Tillgång till NPÖ kan bara ges till dem som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL-medarbetarna måste ha SITHS-kort och medarbetaruppdrag i HSA katalogen för att få tillgång till NPÖ. Jag vill också rekommendera inloggning till Prorenata via SITHS. Dels så använder man då SITHS kortet till mer än en sak, dels kan man via särskild knapp i Prorenata gå sömlöst från elevens journal i Prorenata till elevens sida i NPÖ. Det är mycket smidigt!

INERA

Vi tog hjälp av omsorgsförvaltningen i vår kommun för kontakten med Inera. Inled kontakt med Inera tidigt i processen eftersom det kan ta lite tid att få alla dokument på plats. Hos oss är Kristianstads kommun vårdgivare, ansvarig på omsorgsförvaltningen har registrerat Barn- och utbildningsförvaltningen som en egen vårdenhet. Hos Inera beställs TGP (tillgänglig patient) koppling och detta har ansvarig på omsorgsförvaltningen hjälpt till med. Dessutom måste Prorenata också göra en beställning till Inera eftersom de fungerar som agenter.

Prorenata

Kontakta Prorenata (eller CGM) och boka ett möte för att få hjälp med vad de behöver göra och vad du behöver göra. Jag hade mötet med Prorenata tillsammans med ansvarig på omsorgsförvaltningen eftersom de kände till processen och alla begrepp (som var nya för mig). Jag rekommenderar att du går via din kundansvarig för att komma i kontakt med rätt kontaktperson.

Stort tack Johanna för att du valt att dela med dig av er resa för att bli konsument i NPÖ!


Sidansvarig

Johan Norén

Tjänsteförvaltare