2022-11-17

Nu är Yrkesresan Barn och unga i gång i de skånska kommunerna

I september startade “Yrkesresan Barn och unga” för de skånska kommunerna. Yrkesresan är ett koncept som togs fram av Göteborgsregionen 2017 och innefattar introduktion och kompetensutveckling som ska förbättra mötena mellan socialtjänstens medarbetare och kommunernas invånare.

Skånes Kommuners roll är att hjälpa till att implementera Yrkesresan i de skånska kommunerna. Det handlar till exempel om att informera om Yrkesresan och att vara första support när det gäller den digitala lärplattformen. I rollen ingår även att rekrytera utbildare från kommunerna, arrangera kurstillfällen, följa upp och utvärdera.

Konceptet blev snabbt en succé i Göteborgsregionen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde därför en förstudie för några år sedan där Sveriges kommuner blev tillfrågade om de var intresserade av Yrkesresan. Hela 267 av landets kommuner deltar och Skånes samtliga 33 kommuner är med. Yrkesresan innefattar en digital lärplattform med kursdagar på plats.

– Utbildningarna är baserade på hur många år man har arbetat inom yrket och det finns kurser för nya, vana och erfarna medarbetare och även för chefer, säger Anna Wallin som är projektledare för Yrkesresan på Skånes Kommuner.

Kurserna i Yrkesresan är uppdelade i tre faser: förberedelser, kurstillfällen och fördjupning. Under förberedelserna ska medarbetaren till exempel läsa en specifik text eller lyssna på en utvald podcast. Därefter börjar själva kursdagen som framför allt går ut på praktiskt arbete med olika övningar och gruppdiskussioner. Under fördjupningsuppgifterna får medarbetaren bland annat göra övningar och reflektionsuppgifter för att se hur den nya kunskapen kan implementeras i arbetet. Efter avslutad kurs ges ett intyg på att medarbetaren fullgjort utbildningen. Framöver ska det komma fem olika yrkesresor under sju år och Yrkesresan Barn och unga är den första resan att starta.

– Jag tycker att Yrkesresan är ett fantastiskt koncept som kommer att bidra till/med stabilitet för yrkesverksamma och jag tror att den kan bidra till att man väljer att stanna kvar längre i yrket. Yrkesresan är en gemensam introduktion och kompetensutveckling som är kvalitetssäkrad och som bidrar till jämlik kunskap för alla kommuner som är med. Det gör att medborgarna möts av kompetent personal och ett likvärdigt bemötande, säger Anna Wallin.

Läs mer om Yrkesresan här.