2023-06-26

Skåne och västra Blekinge en av de första i landet att stärka elevers rätt till kvalitativ utbildning genom samverkan

37 kommuner i Skåne och västra Blekinge går nu samman för att ytterligare säkra kvalitativ gymnasieutbildning som möter arbetsmarknadens behov. Genom en ny bilaga blir kommunerna bland de första i Sverige att möta skollagens stärkta krav för planering och dimensionering av gymnasieutbildning.

Den 1 juli 2023 träder ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka angående planering, dimensionering och erbjudande av utbildning (2 kap. 2 b §). En utökad samverkan kan minska den enskilda kommunens kostnader för utbildning, samtidigt som kvaliteten på utbudet ökar genom att bättre matcha arbetsmarknadens behov för att säkra kompetensförsörjningen. Kärnan i reformen är att stärka förutsättningarna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Nu förstärker vi samarbetet mellan alla kommuner inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge för att tillsammans planera och dimensionera gymnasieutbudet för framtiden. Det är med stolthet jag kan konstatera att Skånes gymnasiesamverkan i och med detta blir bland de första i landet som förverkligar de nya bestämmelserna i skollagen, säger Rasmus Törnblom (M), ordförande för politisk styrgrupp för Gymnasiesamverkan.

Sedan många år tillbaka har den gemensam plattformen Gymnasiesamverkan sett till att elever i Skåne och västra Blekinge kan söka den gymnasieutbildning de vill, oavsett vart de bor. För att fullfölja de nya tilläggen i skollagen signeras nu en bilaga till befintligt avtal för Gymnasiesamverkan för hur kommunerna ska samverka kring planering, dimensionering och utbud av utbildningar inom samverkansområdet. Bilagan har under två års tid arbetats fram av Gymnasiesamverkan på uppdrag av Skånes Kommuners styrelse. Signerade gjorde samtliga 33 kommuner i Skåne samt Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby i västra Blekinge.

– Vi har sedan tidigare fritt sök där våra ungdomar fritt kan välja gymnasieskola. Med det samarbete vi nu inleder får kommunerna bättre planeringsförutsättningar vad gäller nya etableringar och behovet av utbildningsplatser. Därigenom kommer vi bättre än idag kunna möta elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, säger Rasmus Törnblom

– Genom den nya bilagan stärker vi vårt redan pågående arbete att säkra ungdomars rätt till bra utbildning med möjlighet till goda framtidsutsikter i arbetslivet, säger Caroline Åkesson Larsson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Skånes Kommuner.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas i Komvux från och med januari 2025 och i gymnasieskola från den 1 juli 2025.

Bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Fakta
Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 kommunerna i Skåne. Styrelsen består av ledande politiker från hela Skåne. Styrelsen har utsett en politisk styrgrupp som ska vårda och utveckla samverkansavtalet för Gymnasiesamverkan.

Gymnasiesamverkan är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne och västra Blekinge där grunden är ett gemensamt avtal om fritt sök för gymnasieungdomar. Syftet med samverkan är att åstadkomma effektiv gymnasieskola med hög kvalitet.

Parterna i det nya samverkansavtalet för gymnasieskola i Skåne
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge, Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby.

Ledamöter i politisk styrgrupp för Gymnasiesamverkan
Rasmus Törblom (M), Lund, ordförande
Ulrika Tollgren (S), Kristianstad, vice ordförande
Lena Wallentheim (S), Hässleholm
Jeanette Ovesson (M), Simrishamn
Juan-Tadeo Espitia (S), Malmö
Teddy Nilsson (SD), Svalöv
Hans Nelson (L), Helsingborg
Robert Wenglén (M), Lomma
Mathias Andersson (SD), Trelleborg


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad