2021-09-16

Snart är det dags för Skånes Energiting 2021

Den 12 oktober går Skånes Energiting av stapeln. Det är det femtonde året i rad som det anordnas och årets tema är “framtidsmöjligheter för en klimatsmart el”.

Skånes Energiting är för närvarande Skånes största mötesplats för energifrågor. Konferensen riktar sig till verksamma i energibranschen och drivs av Energikontoret Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i samarbetet Klimatsamverkan Skåne. Valet av årets tema grundar sig dels i den tekniska utmaningen som finns för det skånska elnätet, dels i utmaningen att möta den höga efterfrågan på förnybar och klimatsmart el.

– Elnätet i Skåne har länge varit överbelastat och underdimensionerat. På grund av för smala nätvägar har det därför varit svårt att få ner den el som produceras i resten av Sverige. Dessutom är det också viktigt att få till en bra produktion för att möta den höga efterfrågan. Nu har utbyggnaden tagit fart, men vi har fortfarande stora utmaningar framöver. Det behövs bland annat alltmer el till transporter, säger Anna Mattsson som är regional utvecklingsledare på Skånes Kommuner.

Vanligtvis är energitinget en fysisk konferens med ett huvudämne och flera sessioner som pågår parallellt.

– I år kan man säga att det blir ett slags mellanting. Vi kallar det för en digital hearing och vi vill få i gång samtal och lyssna på olika parter, säger Anna Mattsson.

Årets ting består av två delar med totalt sex huvudtalare som diskuterar temat. Under den första delen kommer tre av huvudtalarna diskutera förutsättningar och hinder för en klimatsmart elförsörjning. Detta följs av en paneldiskussion med inbjudna aktörer, intressenter och publik. I den andra delen kommer resterande huvudtalare diskutera verktyg och möjligheter kopplat till temat. Därefter blir det ytterligare en paneldiskussion som följs av en sammanfattning och publikfrågor. Tinget avslutas sedan med ett digitalt mingel där deltagarna har möjlighet att diskutera med varandra i olika digitala rum.

– Skånes Energiting är i sitt vanliga format ett jättebra tillfälle för kommunerna att visa upp sina resultat och sin verksamhet för en större publik. Kommuner har många gånger möjlighet att gå före i utvecklingen, till exempel när det gäller att ställa om transport till fossilfritt. På tinget får de möjlighet att inspirera företag som sedan kan ta efter, säger Anna Mattson.

Till Energitinget 2022 får kommunerna åter möjligheten att dela med sig av goda exempel för att inspirera företag och andra aktörer. I år är fokus på att ta in allas problemställningar och önskemål. Tinget är öppet för alla och det är helt kostnadsfritt att delta.

 

Läs mer och anmäl dig här.