2022-01-26

Nu finns syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens tillgänglig!

Syntes är den skrift som ges ut efter varje Lärarnas Skolutvecklingskonferens.

Redan när du anmäler dig till konferensen för att presentera får du frågan om du också är intresserad av att arbeta vidare med din presentation och med hjälp av skrivarstöd fördjupa ditt arbete samt publicera en artikel.

I länken nedan hittar du de 13 utvecklingsprojekt från Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2021 som arbetats vidare med.

Trevlig läsning!

Syntes Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2021

Lärarnas skolutvecklingskonferens hemsida


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare