2023-09-29

Vässat uppdrag med ny strategisk inriktning

Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat om en ny strategisk inriktning för förbundet. Fokus för kommande mandatperiod kommer att vara inom två av medlemskommunernas kärnuppdrag; nära vård och omsorg samt utbildning och kompetensförsörjning.

– De kommande åren kommer innebära stor ekonomisk osäkerhet för många skånska kommuner. På Skånes Kommuner kommer vi därför fokusera på de områden där vi kan skapa mest värde för våra medlemmar – inom kärnuppdragen hälsa och utbildning. Det är inom dessa områden som samverkan kommer att vara avgörande för hur vi kommuner ska klara av framtida utmaningar, säger Patric Åberg (M), ordförande för Skånes Kommuner.

Skånes Kommuner ska även arbeta för att möta medlemmarnas behov av samordning regionalt för att uppnå kommuninterna effekter i samverkan.

– Vi kommer fortsatt vara den regionala arenan för kommunala samverkansfrågor i Skåne. För att klara det uppdraget behöver vi vara riggade för att snabbt kunna ställa om utifrån våra medlemmars behov och hur vi påverkas av omvärlden. En viktig samarbetspartner i detta är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, där vi fortsatt kommer att ha ett nära samarbete, säger Patric Åberg (M).

Strategisk inriktning Skånes Kommuner 2024-2027


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör