1. Ärende inkommer

När ett ärende inkommer behöver fysioterapeuten/sjukgymnasten/arbetsterapeuten samla in information om patientens upplevda hälsotillstånd, aktivitets- och funktionsförmåga. Använd SBAR i kommunikation om annan profession rapporterar in en vårdbegäran.

Prioriteringsordning

Prioritering görs av fysioterapeut/sjukgymnast/arbetsterapeut enligt Prioriteringsordning. Prioriteringsordningen är ett komplement till de nationella riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, 1996/97:60.

Prioriteringsnivå 1

Funktionsnedsättning eller förändring i patientens livssituation som medför att behovet av insats är mycket stort och/eller att det föreligger mycket stora svårigheter att klara vardagen. Patientens situation kan även innebära risk för skada.

 • Insatser som ger förutsättningar för patienten att vistas i hemmet där alternativet annars är en sjukhusvistelse/korttidsvistelse.
 • Insatser som förebygger/behandlar trycksår i sittande eller liggande ställning.
 • Insatser vid vård i livets slut.

Prioriteringsnivå 2a

Insatser som ger förutsättningar för en ökad aktivitet/delaktighet avseende:

 • Personlig ADL exempelvis äta, dricka, klä på sig, klä av sig, sköta personlig hygien
 • Ändra och bibehålla kroppsställning, överflyttning, förflyttning i bostaden
 • Förmedla basala behov, kunna meddela sig

Prioriteringsnivå 2b

Insatser som ger förutsättningar för en ökad aktivitet/delaktighet avseende:

 • Bereda enklare måltid
 • Planering och organisering av vardagen
 • Tidsuppfattning och minne
 • Sömn och aktivitetsbalans över dygnet

Prioriteringsnivå 3

Insatser som ger förutsättningar för en ökad aktivitet/delaktighet avseende:

 • Stöd för ökat egenansvar och självständighet
 • Hushållsaktiviteter, exempelvis matlagning, städ och tvätt
 • Förflyttning med eller utan hjälpmedel utanför bostaden för att uträtta vardagsaktiviteter
 • Skapa/upprätthålla relationer/kontakter med personer eller samhällsorganisationer inklusive samtal och kommunikation

Prioriteringsnivå 4

Arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska/sjukgymnastiska insatser inom fritidsområdet. Hjälpmedel vid fritidsaktiviteter samt hjälpmedel som behövs i fritidsboende är ett egenansvar och förskrivs därmed generellt sett inte som individuella hjälpmedel.

Läs om tröskelprincipen i Hälso- och sjukvårdsavtalet som du hittar nedan.

Hälso- och sjukvårdsavtalet Extern länk

Gå till extern sida