Syntes

Vad är Syntes?

Syntes är en sammanläggning av utvecklingsartiklar om förskola och skola. De skrivs av lärare och rektorer verksamma inom utbildning och är en fördjupning av de presentationer som hålls på Lärarnas skolutvecklingskonferens.

Varför Syntes?

Syntes är en artikelsamling med exempel på utvecklingsarbeten från hela Skåne. Syftet med arbetet kring Syntes är att skapa en mötesplats för beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund för de lärare och rektorer i Skåne som vill fördjupa sitt lärande om just sitt utvecklingsarbete. Under skrivandets gång handleds skribenter av skrivstödjare med stor erfarenhet av utvecklingsarbete.

Alla skrivstödjare har forskarkompetens. Syftet är också att  sprida kunskapen och de slutsatser om undersökande lärande om utbildning till fler. Ta gärna del av tidigare sammanställningar längst ner på sidan.

Release av Syntes23

Releasen av Syntes23 äger rum i Aggarpsskolan i  Svedala den 6 mars 2024 mellan 14.00-16.30. Här presenteras utvecklingsarbeten från förskola till Komvux från hela Skåne! Kom med och lyssna och diskutera analys av undervisning i skola och förskola!

Frågor centrala för dagen:

  • Hur ställer vi frågor och hur söker vi svar om undervisning?
  • Hur tar vi del av data om undervisning?
  • Vilka utmaningar finns i arbetet med analys?
  • Hur kan vi arbeta vidare med dessa?
  • Vilka möjligheter finns i samverkan i analys av undervisning?

Relaterat material

Lärarnas skolutvecklingskonferens – Syntes23 Utbildning, 2024-03-05

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2021 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2019 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2017 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare