2021-05-10

Pågående arbete med suicidprevention och psykisk hälsa

Skånes Kommuner presenterade den 10 maj pågående arbeten och utbildningar inom området suicidprevention. Aktiviteten genomfördes i samverkan med en rad aktörer och är en del av Skånes arbete med den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021.

Skånes Kommuner genomförde under dagen (10 maj 2021) en presentation av pågående arbeten och utbildningar inom suicidprevention. Presentationen genomfördes i samverkan med Region Skåne, SPES, Suicide Zero, MIND, NSPH Skåne, Hjärnkoll Skåne och två kommunala representanter från Helsingborg och Ystad. Aktiviteten är en del av Skånes arbete med den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021.

Under förmiddagen presenterade samtliga föreningar sitt pågående arbete och Ystad och Helsingborg presenterade exempel på kommunalt konkret arbete inom suicidprevention. Vidare deltog två ambassadörer från Hjärnkoll med berättelser kring att leva med psykisk ohälsa samt att vara anhörig till någon som suiciderat.

Skånes Kommuner har skapat en Teams-grupp för personer i de skånska kommunerna som arbetar med suicidprevention. Vill du bli inbjuden i gruppen, kontakta emelie.sunden@skaneskommuner.se.

Utbildningar inom området

Skånes Kommuner och Region Skåne erbjuder en rad utbildningar och träffar för personer som arbetar med suicidprevention och psykisk hälsa inom ramen för den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021.

Tillfällen i höst

  • Den 18 oktokber 08:00-12:00: Första hjälpen till psykisk hälsa
  • Slutstålt: Instruktörsutbildning Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, vuxen, äldre – 5 dagar
  • Den 30 september 09:00-12:00: Betydelsen av medmänskliga samtal i möte med självmordsnära personer. I samverkan med MIND. Mer information kommer.
  • I höst: Återhämtningsutbildning. 3 dagar digitalt. Mer information kommer.
  • I höst: Suicidprevention och fysisk planering. I samverkan med SKR och Suicide Zero. Mer information kommer.
  • I höst: Case management utifrån Integrerad psykiatri med resursgruppsarbete. Mer information kommer.
  • I höst: Motiverande Samtal. Mer information kommer.

Läs mer om Skånes Kommuners arbetet inom socialpsykiatri.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg