2021-11-19

Biogas Syd – ett skånskt nätverk för biogasutveckling

Sedan starten 2005 har Biogas Syd bidragit till att utveckla Skåne till en stark biogasregion. I Skåne fanns det tidigt en vilja från kommuner och regionen att använda biogas, ett förnybart bränsle med många miljöfördelar, för att minska miljöpåverkan.

– Biogas Syd har ett kansli som tillsammans med många partners bedriver olika projekt. Det kan till exempel handla om att kommunicera kring matavfallshantering. Vi jobbar även med biogas när det gäller fordon, så det är ett mångfacetterat arbete, säger Sabine Täuber som är verksamhetsledare för Biogas Syd.   

 Biogas Syd startades som ett nätverk för samverkan mellan biogasintressenter som ville främja produktionen och användningen av både biogas och biogödsel. I nätverket ingår kommuner och andra offentliga biogasintressenter samt företag och akademin i framför allt Skåne. Under de senaste åren har samarbetet även utökat till en länsöverskridande samverkan. Biogas Syd är en verksamhet inom Energikontoret Skåne och Skånes Kommuner är huvudman.   

– Kommuner sätter sina egna miljö-och klimatmål, men det behövs även sakkunskap och kompetens för att kunna verkställa målen och nå upp till dem. Därför finns det ett stort värde i att samarbeta, säger Sabine Täuber.    

Nyligen startades ett samarbete mellan Skåne, Halland och Västergötland där fokus ligger på att öka biogasproduktionen och tillgängligheten till biogas för industrier.   

– Det finns flera industriaktörer som har stora utsläpp som använder naturgas i dag, säger Sabine Täuber.    

Sabine Täuber berättar att Skåne är ett biogaslän som är ledande inom både produktion, användning och utveckling av nya tekniker när det gäller biogas.   

– Det har bara kunnat uppnås via samverkan. Biogas Syd har varit den plattform som på många sätt hjälpt till med samarbetet genom att till exempel knyta kontakter. Det är roligt att så många vill lära sig av Skåne och investera i biogas här, säger Sabine Täuber.   

Läs mer om Biogas Syd här.