2023-09-01

Det strategiska nätverket för utbildning träffades i Lund

Generaldirektör Peter Fredriksson från Skolverket var på plats och dessutom information och diskussion om dimensioneringsprocessen och vad som är på gång från FoU Skola och en skola på vetenskaplig grund.

Idag hölls höstens första träff för det strategiska nätverket för utbildning. Vår avdelningschef Caroline Åkesson Larsson hälsade tillsammans med nätverkets ordförande Inga-Britt Henriksson från Båstads kommun alla välkomna. Peter Fredriksson som är generaldirektör på Skolverket inledde dagen och berättade om Skolverkets arbete utifrån ett antal intressanta rubriker (se bild nedan). Stort tack till Peter för att du besökte oss. Det är viktiga dialogtillfällen och ett utmärkt sätt för oss att få information, diskutera samt göra medskick utifrån de skånska kommunernas perspektiv!

 Peter Fredriksson går igenom agendan på ett block.

Gällande dimensioneringsprocessen fick vi en dragning av Alexandra Nordqvist från Skånes Kommuner. Förarbetet pågår för fullt och nu under hösten påbörjas det gemensamma analysarbetet via delregionala och regionala analysgrupper.

En kvinna håller ett föredrag framför publik

Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner, berättade sen om FoU Skolas arbete och då med en särskild fördjupning i de viktiga rektorsnätverken och dess representation samt om alla de olika seminarier och konferenser som anordnas med temat skolutveckling. Från Lärarnas skolutvecklingskonferens som hölls i vår kommer vi till våren släppa skriften Syntes24 som består av utvecklingsartiklar som är baserade på konferensbidragen. Release av Syntes24 kommer att ske i Svedala kommun som är värd för 2025-års konferens. Mer information om detta kommer på vår hemsida.

En kvinna håller ett föredrag framför publik


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad