2022-05-03

Energikontor Sydost öppnar för medlemmar i Skåne

Efter ett historiskt beslut på föreningen Energikontor Sydost årsstämma öppnar föreningen upp för medlemmar i Skåne. En sammanslagning av Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost skulle skapa Sveriges största energikontor med stort värde för medlemmarna.

Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydost årsstämma. I och med årsstämman erbjuder föreningen Energikontor Sydost kommuner och regionen i Skånes län att bli medlemmar i föreningen. Verksamheten siktar nu på en viktig utveckling för att stötta medlemmarna, kommuner och regioner, ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Blir en ännu starkare samarbetspartner från och med 2023

Det nya energikontoret kommer samla 58 kommuner och 4 regioner i ett gemensamt stort och kompetent bolag. Sammanslagningen av verksamheterna beräknas vara genomförd 1 januari 2023. Efter sammanslagningen kommer Energikontoret Skåne inte längre vara en del av Skånes Kommuner.

Om energikontoren

Det finns idag 16 offentligt ägda energikontor i Sverige, som alla drivs utan vinstintresse. Syftet med deras existens är att sprida opartisk information och kunskap för att hjälpa och stötta andra så att tillsammans förändrar och förbättrar samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Viktiga delar av arbetet är att bedriva utredningar, skapa nätverk, sprida information, erfarenheter och goda exempel.

Om Energikontor Sydost

Som ett av de första kontoren bildades Energikontor Sydost 1999, av Kalmar och Kronobergs län (12 kommuner och två regionförbund, två landsting) med hjälp av ett EU-initiativ. 2007, i samband med att man fattade beslut om nuvarande verksamhetsstruktur bestående av en förening och ett operativt bolag, tillkom Blekinge (fem kommuner, ett regionförbund och ett landsting).