2022-11-02

Inbjudan till energi- och näringsministern för samtal om el- och gaspriserna

Skånes Kommuner och Region Skåne bjuder tillsammans ner energi- och näringsminister Ebba Busch till Skåne för samtal om el- och gaspriserna.

Priset på energi – såväl gas som el – skapar ohållbara situationer för invånare, verksamheter, kommuner och företag i Skåne.

– Sverige har generellt ingen hög gasanvändning, men här i Sydsverige drabbas många hårt när gaspriserna slår i taket. Därför måste vi i Skåne lyfta den frågan. Det finns det ingen annan som gör, säger Patric Åberg, ordförande Skånes Kommuner.

Inbjudan i sin helhet:

Bästa energi– och näringsminister Ebba Busch,

Priset på energi – såväl gas som el – skapar ohållbara situationer för invånare, verksamheter, kommuner och företag i Skåne.

Under valrörelsen kommunicerades tydligt att skulle skapas ett högkostnadsskydd för hushåll och företag mot de extrema el och gaspriserna. Det är därför med besvikelse som vi nu ser rapporter om att det stöd som kommer till elområde SE4 riskerar begränsas till 79 öre/förbrukad kWh.

Vi menar att det måste vara ett stöd som tar sikte på kommande vinters priser och ger stöd över ett visst kilowattpris som till exempel det som Frankrike förbereder. I detta stöd måste även de företag och hushåll i Syd- och Västsverige som använder naturgas finnas med.

Vi vill därför bjuda ner energi- och näringsministern till Skåne för att snarast samtala kring dessa frågor för att tydliggöra behov och förutsättningar för i Skåne kring energiförsörjningen.

Då vi förstår att det kan vara svårt att hitta tid till en inrikes resa är vi flexibla gällande tid och datum eftersom detta är en högt prioriterad fråga för oss och våra invånare.

Patric Åberg, Ordförande Skånes Kommuner

Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande

Anna Jähnke, Ordförande regionala utvecklingsnämnden