2023-11-10

Utbildningscheferna på årligt internat

Under två dagar har de skånska utbildningscheferna träffats i Malmö för att fördjupa sig i aktuella frågor och för erfarenhetsutbyte. Det är ett av Skånes Kommuners strategiska nätverk som ses regelbundet under året.

”Det här är jätteviktiga dagar för då kan vi fördjupa oss i frågor vi har på lång sikt. Det är också ett erfarenhetsutbyte och en god kamratanda då det är ett sätt att lära känna varandra utanför jobbet. Sen passar vi alltid på att fördjupa oss genom några föredrag”, berättar Tony Mufic, utbildningsdirektör Helsingborgs stad.

Internatet började med både det lokala och nationella perspektivet genom att Sara Wettergren, skolkommunalråd från Malmö, inledde följt av Monica Sonde och Maria Caryll från Sveriges Kommuner och Regioner. Därefter berättade Caroline Åkesson, avdelningschef Skånes Kommuner om förbundets nya strategiska inriktning där just utbildning är ett av de utpekade områdena.

”Det strategiska nätverket för utbildning är ett nätverk som Skånes Kommuner är med och faciliterar för att kunna arbeta med de fokusområden som vår strategiska inriktning pekat ut. Utbud och dimensioneringsprocessen är en av de processer som vi arbetar med för att tillsammans med de 33 skånska kommunerna, och fyra av Blekinges kommuner, göra en gemensam genomlysning av. Ett nytt fokusområde för 2024 – 2027 är fullföljd utbildning, för barn och elever hela vägen från förskola till gymnasieskola, som vi kommer stärka vår samverkan kring”, berättar Caroline Åkesson.

Dagen fortsatte med genomgång av representationen i förvaltningschefsrådet (FC-rådet) samt SKRs skolchefsnätverk. Därefter en presentation av interkommunal ersättning (IKE) i jämförelse av Maria Holm från arbetsgruppen. Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare för FoU Skola hos Skånes Kommuner, gav en uppdatering om verksamheten. Läs det senaste inlägget från FoU bloggen om Malmö och Burlövs pågående språkutvecklingsarbete här.

På eftermiddagen var det fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där både uppföljning av ramavtal samt information och diskussion om VFU konferens var på agendan.

Fredagen inleddes av Helene Roslund, jurist på förskoleförvaltningen i Malmö, som höll ett föredrag om förskolan och barns uppväxtvillkor.

”Det jag tycker har varit särskilt intressant idag är att vi har fördjupat oss kring förskolan. Bilden av förskolan, hur vi ska kunna se till att kommunicera förskolans betydelse ännu mer – framför allt när det gäller främjande och förebyggande insatser,” säger Tony Mufic, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad.

Innan lunch var Annika Karlsson och Camilla Jonasson, vetenskapliga utvecklingsledare och forskare i didaktik och pedagogik, Pedagogiska inspiration (PI) Malmö på plats och berättade om ”språkande – en vidgad kommunikation” Det blev både presentationer och samtal om språk- och kunskapsutvecklande arbete i olika skolverksamheter.

Som avslutning på internatet berättade Anders Lovén, lektor vid fakulteten lärande på Malmö Universitet om utbildningens möjligheter att möta arbetsmarknadens behov.

”Det har varit två givande dagar. Det är alltid mycket givande att få träffa kollegor från hela Skåne. Igår var det mycket fokus på gymnasiet och dimensionering av gymnasieskola, vilket är en jätteviktig fråga. Det känns bra att vi jobbar tillsammans där, vilket vi måste göra – det är vår skyldighet”, säger Lena Planken, förvaltningschef i Skurups kommun.

”De här två dagarna är otroligt viktiga för att skolchefer och förvaltningschefer ska träffas, samspråkas, utbyta erfarenheter, komma fram till nya idéer och tankar. Att skapa de här arenorna från Skånes Kommuners sida är oerhört viktigt”, tillägger Caroline Åkesson.


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad