2020-11-09

Satsningar på likvärdighet i skolan

Som en del av utbildningschefernas digitala internat var statssekreterare Erik Nilsson med och pratade om nationell utbildningspolitik. Bland annat diskuterades framtida statsbidrag och likvärdighet i skolan.

Under förmiddagen av dag två var Erik Nilsson med på det digitala internatet. Den första dagen var tillsammans med lärosätena och fokus låg på forskning om skolan och skolutveckling. Under andra dagen var det inspel från nationell nivå samt övergripande skolfrågor för Skåne på agendan.

– De skånska kommunernas skolchefer är väl organiserade och träffas regelbundet i regi av Skånes Kommuner. Dialogen med utbildningsdepartementet är viktig. När vi träffas ligger de strategiska frågorna på bordet som möjliggör tydliga förutsättningar och framförhållning för huvudmännen. Statssekreterare Erik Nilsson informerade om den nationella skolpolitiken men också om förutsättningar för nya statsbidrag och satsningen på skolor i utanförskapsområden, vilket är betydelsefullt för att medlen ska komma till nytta i skolorna för eleverna redan under våren 2021, säger Tony Mufic, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad (öppnas i ny flik).

Det var flera viktiga frågor som lyftes under samtalet. Från de skånska kommunerna ville man särskilt ha information om aktuella frågor, hur det ser ut med riktade statsbidrag framöver, försöksverksamheten med ULF samt hur diskussionerna går olika statliga utredningar. Utöver det kom det skånska inspel till Utbildningsdepartementet. Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, underströk att det är viktigt med den här typen av kontakt för att kunna lyssna in vilka frågor som är stora och viktiga i kommuner.

De här mötena handlar mycket om att knyta ihop olika verksamheter och ta del av andra perspektiv och samtidigt kunna komma med inspel från den egna verksamheten.

– Att få tillgång till en statssekreterare på Utbildningsdepartementet skapar en möjlighet att kommunicera de behov vi ser för regionen men också en möjlighet att skicka med verksamhetsnära perspektiv. Mötet skapar också en större insikt i vad som är på gång i utbildningssverige och ger mig som förvaltningschef en framförhållning som jag inte kunnat få på annat sätt. Särskilt glädjande var att höra Erik Nilsson resonera kring hur man arbetar med att skapa goda förutsättningar för ökad likvärdighet för alla barn och elever i hela Sverige, säger Mats Jönsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun (öppnas i ny flik).