2021-09-01

Skolsamverkan ger alla chans till likvärdig utbildning

Att främja samverkan inom alla skolformer är en av de planerade aktiviteter som ingår i Skånes Kommuners verksamhetsplan. Kort sagt innebär det att kommunerna samarbetar över gränserna för att stärka Skåne som utbildningsregion och för att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Redan år 2006 skapades ett samverkansavtal för gymnasieskolorna i Skåne. Avtalet möjliggör för ungdomar att söka fritt till program som erbjuds inom samverkansområdet.

– Genom fritt sök kan ungdomar i hela Skåne och i fyra av Blekinges kommuner söka till alla gymnasieskolor inom samverkansområdet. De kan alltså söka fritt inom 37 kommuner och har lika möjligheter till gymnasieutbildning oavsett var de bor, säger Elena Zukauskaite som är avdelningschef på Skånes Kommuner.

Enligt skollagen har varje kommun ett ansvar att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar för gymnasiebehöriga ungdomar. Det är 18 program och 60 olika inriktningar. Med samverkansavtalet kan kommunerna tillsammans erbjuda de flesta nationella programmen och inriktningarna.

Det finns också ett gemensamt antagningssystem som både upphandlas, förvaltas och drivs av Skånes Kommuner. Vidare finns det även ett system för interkommunal ersättning. Varje månad skapar Skånes Kommuner betalningsunderlag för 55 000 elever, vilket omfattar cirka 28 miljoner kronor. Det gör att det blir mer kostnadseffektivt och mindre administrativt arbete för de enskilda kommunerna.

Samverkansavtalet för gymnasiet fungerar också som en plattform där kommunerna kan samarbeta i gemensamma frågor som utbildningskvalitet och kostnadseffektivitet. Nu är det dags att se över och utveckla avtalet som funnits i många år. Med 37 kommuner inom gymnasiesamverkan krävs mycket dialog för att komma vidare.

När det gäller för- och grundskola upprättades ett samverkansavtal år 2015. Avtalet innehåller bland annat regler för interkommunal ersättning, till exempel gällande barn som går i skola i en kommun, men som är folkbokförda i en annan. I år genomförs det en översyn av avtalet för att se vad som behöver tydliggöras.

– Att ha ett gemensamt samverkansavtal underlättar mycket för kommunerna eftersom alla vet vad som gäller och de behöver inte komma överens om regler vid varje ny placering. På längre sikt underlättar det även för invånarna då avtalet gäller oavsett var de bor i Skåne, säger Elena Zukauskaite.

I för- och grundskolan gäller inte fritt sök, utan där är det upp till varje kommun att besluta om de har möjlighet att ta emot barn och elever från andra kommuner.

– Att utveckla samverkan tar och ska ta tid. Alla behöver komma till tals och enas om det som i längden skapar värde för alla. Det är både utmanande och väldigt roligt att vara en del av dessa processer och leda dem framåt, säger Elena Zukauskaite.

Ladda ner verksamhetsplanen här.