Nyheter


2024-02-15

NPÖ förstärker informationsförsörjning mellan barnhälsovården och elevhälsan, i nutid o...

Under en tid har Skånes Kommuner genom Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa arbetat för att integrera elevhälsans hälso- och sjukvård inom den kommunala elevhälsan som konsument i Nationell patientöversikt (NPÖ). Konsum...

Digitala tjänster

2024-02-09

Beslut om rekommendation att matcha utbildningsutbud med arbetsmarknadens behov

I linje med skollagsändringen som börjar tillämpas 2025 har Skånes Kommuners styrelse idag beslutat om en rekommendation till huvudmännen i vårt samverkansområde för att anpassa utbudet av våra högskoleförberedande- och yr...

Utbildning

2024-01-12

Rektorers bild av nyutexaminerade lärare − ett forskningsprojekt

Nyutexaminerade lärares inträde i yrket är en krävande process fylld av utmaningar och ofta präglad av stress. Det är en process som behöver få ta tid och i större utsträckning erkännas som en egen fas i professionsutveckl...

Utbildning

2024-01-10

Inbjudan till hearing om IT-lösningar för gymnasiesamverkan

Som en del av vårt förarbete inför en ny upphandling bjuder vi nu in leverantörer att delta i en hearing. Syftet är att lära känna marknaden och vad den kan erbjuda.

Digitala tjänster

2023-12-18

FoU Skola önskar god jul!

Nu lyser adventsstjärnor i förskolans fönster. Nu är adventsljusstakarna i papp uppklistrade i lågstadiets korridor. Nu har alla adventsljus till slut börjat lysa i ljusstakarna i aulan på gymnasieskolan. Nu hörs sång från...

Utbildning

2023-12-15

Pilotprojektet HälsoAgenterna i mål – Så har sjätteklassare ökat intresset för en framt...

En möjlighet för framtiden – det var temat för dagen när HälsoAgenternas spridningskonferens hölls i Hässleholm den 14 december. Under 1,5 år har projektet arbetat för att förändra normer kring vem som jobbar inom vård och...

Hälsa, social välfärd och omsorg