2023-03-24

Praktik mötte forskning när 250 lärare samlades i Landskrona

Den 23 mars fylldes Öresundsgymnasiet och Landskrona teater av 250 forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare, forskare, skolledare och skolchefer för att diskutera och lära av varandra. Det var dags för den fjärde upplagan av Lärarnas skolutvecklingskonferens.

Lärarnas skolutvecklingskonferens är en mötesplats för lärarprofessionen där beprövad erfarenhet möter utbildning på vetenskaplig grund. Konferensen arrangeras av Skånes Kommuner genom FoU skola och i år med Landskrona Stad som värdkommun. Intresset för konferensen var stort med över 350 inkomna anmälningar.

Stort var även intresset för att få presentera under dagen. Redan under hösten öppnades möjligheten upp att skicka in ett bidrag på ett utvecklingsarbete som bedrivits i den egna verksamheten. Bidragen representerades av alla skolformer; förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och Komvux. Alla bidrag granskades och gavs feedback. Efter det valdes 34 bidrag ut som fick möjlighet att presentera på konferensen. Programmet bestod av allt från hur vi kan öka motivationen för svårare matematik, hur barns självständighet kan utvecklas i förskolan eller vilken roll VR och AI kan komma att spela för utbildning.

– Tanken och förhoppningen är att deltagarna ska gå hem från konferensen med flera olika synvinklar på en undervisningssituation, säger Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner.

Ett av arbetena som presenterades under dagen var Polhemsskolans i Lunds samarbete med Lunds universitet. Efter att ha fastnat i sitt utvecklingsarbete mellan specialpedagogerna och ledningsgruppen på skolan, kontaktades Lunds universitet för nya ögon på uppgiften.

– Det var väldigt värdefullt att få in andra perspektiv i vårt arbete. Vi ser fler saker och lär oss hela tiden, det är så spännande, berättar Johanna Borg, specialpedagog på Polhemsskolan.

– Någonting händer när man blir ombedd att beskriva saker i sin verksamhet som man kanske inte alltid sätter ord på, eller har ett språk för, säger Johanna Gustafsson Lundberg, docent på Lunds universitet och menar på att det finns många vinster i denna typ av samarbeten.

Ett av syftena med Lärarnas skolutvecklingskonferens är just att fungera som en bro mellan professionens goda kunnande och forskning inom akademin.

– Forskningen kan lära av hur man gjort i verksamheter medan verksamheterna kan lära hur forskningens kritiska frågeställningar kan synliggöra utvecklingspotential i undervisningen, säger Malin Bardenstam.

Hur man sedan går vidare med de insikter man fått under dagen är upp till varje deltagare.

– Man kan exempelvis lyfta en fråga i sitt arbetslag, dela ett lästips med kollegor eller bjuda in en av presentatörerna från dagen till sin skola eller förskola, avslutar Malin.

Är du nyfiken på att följa FoU Skolas arbete vidare? Följ gärna FoU Skolas Facebook- eller Twitterkonto.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare