2022-05-16

Åsa Lundqvist Peyron ny kansli- och utvecklingschef på Skånes Kommuner

Åsa Lundqvist Peyron är Skånes Kommuners nya kansli- och utvecklingschef. Det viktigaste uppdraget för Åsa kommer att bli att stötta förbundsdirektören och styrelsen i dess arbete att leda utvecklingen av förbundet med fokus på koordinering och samordning av de strategiska nätverken samt leda och driva kansliets stödfunktioner.

Skånes Kommuner har under de senaste åren gjort ett omfattande omtag av verksamheten. Åsa blir en viktig pusselbit för hur vår interna organisation kan leverera det våra medlemmar har gett oss i uppdrag att genomföra. Med Åsas energi och seniora erfarenhet får vi ett gott komplement till vår ledning och inte minst ökade möjligheter att arbeta för ett sammanhållet Skåne, säger Nina Mårtensson, förbundsdirektör.

Åsa arbetar idag som senior konsult med fokus på utvecklings- och samverkansfrågor inom området näringslivsutveckling. Tidigare har Åsa bland annat varit näringslivschef i Höganäs kommun, ansvarig för kommunikation och marknadsföring i Helsingborgs stad på näringsliv- och destinationsutveckling samt arbetat med interkommunal samverkan.

Jag brinner verkligen för samverkansfrågor i olika former och har lång erfarenhet av att arbeta med just detta- både externt och internt i offentliga organisationer. Att få möjligheten att vara del av det spännande förändringsarbete som Skånes Kommuner just nu är inne i ser jag verkligen fram emot, säger Åsa Lundqvist Peyron.

Kansli- och utvecklingschef är en ny tjänst på Skånes Kommuner med en nyckelposition i verksamheten. Koordinering och samordning av de strategiska nätverken samt att leda, driva och utveckla kansliets stödfunktioner är huvudfokus.

Kansli- och utvecklingschef rapporterar till förbundsdirektören och ingår i ledningsgruppen vars uppdrag är att leda och samordna kansliets arbete i syfte att utveckla förbundet.

Åsa tillträder den 1 september 2022.