2022-12-09

Familjecentraler ska kartläggas på uppdrag av regeringen

I somras stod det klart att regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera familjecentraler och andra liknande verksamheter i Sverige. I Skåne finns 39 familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter vars uppgifter är att erbjuda ett samlat stöd för blivande föräldrar och barnfamiljer.

Redan 2012 tog Skånes Kommuner och Region Skåne tillsammans fram en vägledning för familjecentraler. Nu görs en kartläggning för att öka kunskapen om familjecentraler och liknande verksamheter.  

– Det betyder väldigt mycket för verksamheten att regeringen visar intresse och vill ta reda på hur familjecentraler kan utvecklas och stärkas i framtiden, säger Anna-Maria Troedsson från Skånes Kommuner som arbetar med etablering och utveckling av familjecentraler. 

Kartläggningen ska även vara ett underlag för vidareutveckling av sådana verksamheter i kommuner och regioner.  

– Familjecentralernas mål är en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt barnet genom att erbjuda en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation, säger Anna-Maria. 

Familjecentraler har sedan länge varit en politiskt prioriterad fråga i Skåne. År 2008 beslutade Region Skåne om en policy för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Fyra år senare togs vägledningen fram som har blivit en grund för avtal mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.  

– I min roll på Skånes Kommuner ingår bland annat kompetensutveckling, stöd vid etablering av familjecentraler samt det systematiska kvalitetsarbetet med familjecentraler i Skåne, säger Anna-Maria. 

 

Om familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

En familjecentral innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. En familjecentralsliknande verksamhet innehåller barnhälsovård och minst en kommunal verksamhet, till exempel öppen förskola. Syftet med en familjecentral är att erbjuda en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där arbetet genomsyras av barnets perspektiv och där barnets och familjens bäst sätts i centrum. Familjecentralen ska vara den självklara mötesplatsen för föräldrar att söka hjälp och stöd på och en väg till hjälp på rätt nivå för familjen som alltid ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor.  

Läs regeringens pressmeddelande. 

Läs mer om familjecentraler i Skåne.