2020-10-23

Nina Mårtensson blir ny förbundsdirektör för Skånes Kommuner

Nu är det klart att Nina Mårtensson blir ny förbundsdirektör för Skånes Kommuner. Nina kommer senast från Region Halland där hon var direktör med fokus på externa relationer. Den 16 november blir första dagen som förbundsdirektör.

Nina har under de senaste 12 åren haft flera olika ledande roller inom Region Halland, senast som direktör med fokus på externa relationer. Till exempel samarbetet med kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Halland, näringslivet, akademin och idéburen sektor. Nina har även haft rollen som administrativ direktör på Region Halland. Erfarenheter som passar bra in på den typen av person som ska leda det ”nya” förbundet Skånes Kommuner.

” – I Nina får vi en driven och utåtriktad förbundsdirektör som blir central i kopplingen mellan förbundet och våra medlemmar. Erfarenheterna från hennes tidigare roller där hon både ansvarat för de externa relationerna men också haft en administrativ chefsroll tror vi är en bra kombination för att leda det nya förbundet.” säger Patric Åberg, ordförande Skånes Kommuner.

Skånes Kommuner, som förbundet heter sedan 2 oktober, har förändrats mycket under året. Ett omtag som har genomförts av styrelsen och den tillförordnade förbundsdirektören Ola Odebäck. De största förändringarna är tillsättning av ny styrelse där kommunstyrelseordförandena från de fyra största kommunerna nu ingår, en ny styrmodell för förbundets verksamhet med tätare koppling till kommunerna, förändrad princip för medlemsavgift och samverkansavtal och avslutningsvis tillsättning av en ny förbundsdirektör.

” – Kontakten med våra medlemmar är central för att samla in kunskap och mandat att driva de frågor som skapar nytta för kommunerna. Jag ser att nyckeln är att arbeta strategiskt och involverande för att öka genomförandekraften. Vi kommer att arbeta med många komplexa frågor och då är det viktigt att väga in så många perspektiv som möjligt för att få till en stark samverkan.” säger Nina Mårtensson, tillträdande förbundsdirektör Skånes Kommuner.

Nina har en Master i international public health och bor i Halmstad.