2021-03-18

Seminarium om kommunala handlingsplaner för suicidprevention

Tillsammans med SKR och Suicide Zero genomförde Skånes Kommuner i början av mars ett digitalt seminarium om kommunala handlingsplaner för suicidprevention. Seminariet genomfördes inom ramen för den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention.

Under seminariet fick deltagarna en inblick i arbetet på nationell och regional nivå samt ta del av aktuell forskning och prevention genom Gergö Hadlaczky och Johan Andeen, från Karolinska Institutet, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

Per-Daniel Liljegren, samordnare suicidprevention i Region Västerbotten delade med sig av deras arbete och Rickard Bracken introducerade Suicide Zeros förslag på mall för kommunala handlingsplaner för suicidprevention.

Inom ramen för arbetet med den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention genomförs det redan i dag flera utbildningsinsatser vilket kommer att fortsätta. Skånes Kommuner kommer att erbjuda en digital mötesplats för personer i kommunerna som arbetar med suicidprevention.

Under seminariet deltog representanter från 19 skånska kommuner.

– Vi följer upp seminariet med ett digitalt fördjupningstillfälle kring kommunala handlingsplaner för suicidprevention den 15 april med Per-Daniel Liljegren, samordnare för suicidprevention i Region Västerbotten, säger Emelie Sundén, strateg på Skånes Kommuner.

Kontakta Emelie Sundén vid frågor kring fördjupningstillfället den 15 april.

Inom kort publiceras inspelningar från seminariet.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg