2020-10-01

Positivt besked gällande telefoniupphandlingen

Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att ta upp överklagandet på den senast genomförda telefoniupphandlingen. Detta innebär att vi nu kan teckna avtal för de drygt 100 kommuner och kommunala bolagen som deltar i upphandlingen. Den nya leverantören är Telenor Sverige AB.

En omfattande process går mot sitt slut.

Telefoniupphandlingen, som påbörjades redan 2015, är en omfattande upphandling som rymmer telefonitjänster och digitala tjänster för drygt 100 skånska myndigheter. Den stora volymen gör det givetvis attraktivt för alla de stora leverantörerna att delta i upphandlingen. Det har även lett till olika omgångar av upphandlingar och överprövningar. Nu har dock Högsta förvaltningsdomstolen (öppnas i nytt fönster), meddelat sitt beslut i den senaste upphandlingsomgången, de kommer inte att ta upp ärendet.

Avtalsskrivning och planering av byte

För oss och alla inblandade kommuner och kommunala bolag innebär det att vi nu kan teckna avtal och påbörja arbetet med att flytta de nära 80 000 abonnemangen till den nya leverantören Telenor Sverige AB. Avtalet tecknas mellan Skånes Kommuner och Telenor, varefter respektive myndighet beställer de tjänster de har behov av.

Tämligen omgående kommer arbetet med att planera övergången till Telenor inledas. Under senhösten kommer sedan arbetet med att byta ut alla SIM-kort och föra över alla tjänster påbörjas. Arbetet beräknas vara genomfört under första halvåret 2021.


Sidansvarig

Niclas Clausenborg

Strateg