2022-11-10

Växa tryggt-konferens lockade många deltagare

Den 25 oktober bjöd Skånes Kommuner tillsammans med Region Skåne in till en Växa tryggt-konferens för att berätta om hur projektet gått och hur framtiden ser ut.

– Konferensen gick jättebra och det känns som att de flesta var väldigt nöjda när de gick hem, säger Anna-Maria Troedsson som är projektledare för Växa tryggt.

Deltagarna fick bland annat lyssna på forskningsresultat från Malmö universitet som visade att en stor majoritet av de deltagande föräldrarna var väldigt nöjda med hembesöken. Personer från de deltagande teamen berättade också om sina erfarenheter från projektet. Konferensen avslutades med en film där föräldrar som varit med i projektet berättade om sina upplevelser.

– Nu påbörjar vi arbetet med implementeringen av tilläggsuppdraget och ser fram emot att introducera många nya team under 2023, säger Anna-Maria Troedsson.

Växa tryggt som projekt avslutas vid årsskiftet, men fortsätter som ett tilläggsuppdrag för barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Här hittar du en inspelad version av konferensen.

Läs mer om Växa tryggt.